Ouderschapsverlof

Wanneer bestaat er recht op ouderschapsverlof? Is dit betaald of onbetaald?