WAZO

Op 1 december 2001 is de Wet arbeid en zorg van kracht geworden. De wet geeft een regeling voor de volgende onderwerpen:

  • zwangerschaps- en bevallingsverlof;
  • adoptie- en pleegzorgverlof;
  • calamiteiten en ander kort verzuimverlof
  • geboorteverlof en aanvullend geboorteverlof;
  • kortdurend – en langdurend zorgverlof;
  • ouderschapsverlof.

In dit onderdeel zal stil gestaan worden bij het zwangerschaps- en bevallingsverlof, het adoptie- en pleegzorgverlof, het (aanvullend) geboorteverlof en het ouderschapsverlof. Dit omdat deze verlofvormen door UWV worden betaald. De overige verlofvormen worden niet besproken.