Privacyverklaring

Privacyverklaring Handboek Bewind

Handboekbewind legt uw gegevens vast als u een abonnement op het handboek afsluit. Wij leggen dit vast om u toegang te kunnen verlenen op onze website en/of u een nieuwsbrief te versturen. Hieronder leggen we uit wat we vastleggen, waarom en hoe lang we dat doen conform de nieuwe privacyregels die staan in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Wat leggen we vast als u een abonnement afsluit op het handboek?

De Wijsmaker legt alleen die gegevens vast die van belang zijn voor het afsluiten van een abonnement. Het gaat dan om:

  • voornaam;
  • achternaam;
  • naam kantoor/werkgever of organisatie waar u werkzaam bent;
  • adres kantoor;
  • telefoon kantoor;
  • e-mail adres van uzelf.

U ontvangt altijd eerst een mail met een link na aanmelding.  Via de link gaat u naar de website waar u vervolgens zelf een wachtwoord kiest voor toegang tot de website. Wij weten niet uw gekozen wachtwoord.

Wat leggen we vast voor het PE-registratie systeem?

Als u lid bent bij een branchevereniging die PE punten heeft toegekend voor ons handboek kunt u PE punten sparen. Het systeem legt iedere keer dat u het handboek gebruikt vast of u het actief gebruikt door middel van minuten leestijd. Als u 30 minuten actief lees per maand ontvangt u 0,5 PE. U kiest zelf of u gebruik wenst te maken van het systeem en u moet dit ook zelf activeren. De beheerder van het Handboek kan zien of de overige abonnees binnen de groep de 0,5 PE punt in een maand wel of niet hebben behaald. De beheerder ziet niet wat je leest, hoe lang je precies leest of hoeveel gebruik je maakt van het Handboek. 

Wat leggen we vast voor de factuur?

Verder wordt er een factuur aangemaakt op uw bedrijfsnaam of de naam van uw werkgever. Deze gegevens leggen wij vast in ons digitale systeem van BD accountancy (registeraccountant). Andere gegevens worden niet vastgelegd. Wij bewaren de factuur in ons digitale systeem.

Wat leggen we vast voor de nieuwsbrief van Handboekbewind?

Voor de nieuwsbrief leggen wij alleen uw voornaam, achternaam en e-mail adres vast voor het verzenden van de nieuwsbrief. U kunt zich op ieder moment afmelden van de nieuwsbrief. Ook kunt u eenvoudig uw gegevens aanpassen als deze zijn gewijzigd. Onze nieuwsbrief wordt verzonden door Mailerlite. Zij voldoen ook aan de privacyregels.

Hoe worden uw gegevens beveiligd?

Wij werken met een beveiligde verbinding (https verbinding). Hierdoor worden uw gegevens veilig verzonden vanuit de website (met SSL-certificaat). Ook onze computersystemen zijn up to date en voldoen aan alle beveiligingseisen. Er vinden geen betalingen plaats via de website. Ook maken we gebruik van 2 traps authenticatie via Google of Microsoft app. 

Hoe lang slaan we uw gegevens op?

Uw gegevens worden door ons bewaard zolang u een abonnement heeft op het Handboekbewind en de 7 jaren erna. Facturen bewaren wij ook 7 jaar vanwege Belastingregels. Na genoemde periodes worden de gegevens door ons verwijderd. Als u zich uitschrijft voor de nieuwsbrief verwijderen wij direct alle gegevens. Wilt u dat we uw gegevens eerder verwijderen na het einde van het abonnement, dan kunt u dat ons gewoon vragen, tenzij wij uw gegevens moeten bewaren vanwege een wettelijke verplichting (zoals 7 jaar de factuur bewaren vanwege de Belastingwet). 

Delen van gegevens met derden

Wij delen geen gegevens met derden, tenzij een wet of regeling dit vereist. 

Recht op overdracht van gegevens

U kunt ons vragen om de informatie die wij over u hebben digitaal aan u te verstrekken zodat u die gegevens ergens anders kan gebruiken. Maar als u dit wenst verstrekken wij deze graag nogmaals.

Recht om een klacht in te dienen

Als u een klacht heeft over de manier waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan dan kunt u ons een mail sturen of een klacht indienden bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Nog vragen of opmerkingen? Als u nog vragen heeft kunt u contact opnemen met ons via telefoonnummer 06.43022961 of mail ons op info@handboekbewind.nl