Pgb Wlz en de spagaat van de gewaarborgde hulp

06 feb 2023

Binnen de Wet langdurige zorg maken mensen geregeld gebruik van een persoonsgebonden budget om zo hun eigen zorg te organiseren. Bij fouten in de besteding kan dit geheel of gedeeltelijk teruggevorderd worden door het zorgkantoor. Bezwaar tegen dit besluit is mogelijk, zo laten onderstaande uitspraken zien. Maar omdat de budgethouder de rekening bij de gewaarborgde hulp/bewindvoerder mogelijk kan terugleggen, kan dit tot complexe procedures leiden.

Meer nieuws lezen?

Wij maken op deze nieuwspagina alleen een gedeelte van de nieuwsberichten openbaar. De andere berichten zijn alleen voor abonnees. Dan gaat het bijvoorbeeld om vraag en antwoord van helpdeskvragen en de meeste jurisprudentie.

De uitspraken van rechters houden wij wekelijks bij en vatten deze samen voor jullie. Zo blijf je actueel bij wat er speelt in de rechtspraak bij de rechtbanken, gerechtshoven, Centrale Raad van Beroep, Raad van State en Hoge Raad. 

Ook kan je als abonnee reageren op nieuwsberichten door het plaatsen van je eigen idee, visie of vraag. 

Ik wil abonnee worden/ aanmelden

Log in