Goed nieuws voor wettelijk vertegenwoordigers met cliënten die pgb-zorg vanuit de WLZ krijgen!

04 dec 2023

Het rijk heeft een voor wettelijk vertegenwoordigers belangrijke wijziging van de regeling Wlz vastgesteld. Deze is nu te lezen in de staatscourant. Corno van Renssen (directeur bij GSBB) licht toe.

Voor pgb-houders en wettelijk vertegenwoordigers (bewindvoerder, mentor, curator) zal dit resulteren in een duidelijker en veel efficiëntere werkwijze bij het beheren van PGB-budgetten. Bij GSBB zijn we hier dus erg blij mee.In de toelichting op de wijzigingen is bij I.2 het volgende te lezen:

  • Als een client niet pgb-vaardig is, dan kan een client voor zijn Wlz-zorg geen pgb ontvangen. Wel kan de cliënt zich laten vertegenwoordigen en zo toch een pgb ontvangen.
  • De juridische status van de gewaarborgde hulp was niet helder. Ook was de vraag of de gewaarborgde hulp meerwaarde had ten opzichte van vertegenwoordiging (bewind, mentorschap, curatele)
  • Het zorgkantoor heeft de mogelijkheid om in beleidsregels nader vast te stellen aan welke (kwaliteits-)eisen een gevolmachtigde moet voldoen.Overgangsregeling

  • Er is op dit moment een groep budgethouders die gebruik maakt van een gewaarborgde hulp zoals tot 1 juli 2024 geregeld in de Rlz. Deze budgethouders hebben tijd nodig om deze gewaarborgde hulp te beëindigen en waar nodig en mogelijk te kiezen voor een gevolmachtigde of een wettelijk vertegenwoordiger. Voor deze budgethouders is voorzien in een overgangstermijn van 4 jaar, dus tot 1 juli 2028.
  • De cliënt of de wettelijk vertegenwoordiger moeten aan het zorgkantoor een ingevuld (standaard) machtigingsformulier verstrekken, met een kopie van de beschikking tot benoeming van wettelijke vertegenwoordiging of een kopie van het levenstestament of notariële volmacht.

Visie GSBB

De regeling gaat in per 1 januari 2024. De overgangsregeling loopt tot 1 juli 2028. Dat is lang! Niet ineens zal alles duidelijk geregeld zijn. Waar nu al sprake is gewaarborgde hulp én een wettelijk vertegenwoordiger, lees ik niets over mogelijkheden om de overgang te bespoedigen. Dat is wel gewenst, want er gaat best vaak iets mis, zoals: niet informeren van de bewindvoerder, het budget overschrijden, het verantwoordingsvrij bedrag op eigen rekening gewaarborgde hulp incasseren. Los nog van de inefficiëntie.In de overgangsperiode zullen systemen omgezet moeten worden. Wettelijk vertegenwoordigers moeten toegang krijgen tot het PGB-portal als ze dat nu nog niet hebben. Zo kunnen we ons werk beter, prettiger en efficiënter te doen.We verwachten dat zorgkantoren tijd nemen om hun criteria voor de wettelijk vertegenwoordiger te formuleren. Ik hoop dat ze het aantal PGB-budgethouders per wettelijk vertegenwoordigers curator niet gaan beperken tot een handvol, zodat ook professionele wettelijke vertegenwoordigers die rechtspersoon dit werk kunnen doen. Anders zal dit leiden tot nieuwe onduidelijkheid.

De nieuwe regeling lees je hier in de staatscourant.

Wat vinden jullie hiervan? Laat je bericht achter onderaan!

Bron: GSBB
Meer nieuws lezen?

Wij maken op deze nieuwspagina alleen een gedeelte van de nieuwsberichten openbaar. De andere berichten zijn alleen voor abonnees. Dan gaat het bijvoorbeeld om vraag en antwoord van helpdeskvragen en de meeste jurisprudentie.

De uitspraken van rechters houden wij wekelijks bij en vatten deze samen voor jullie. Zo blijf je actueel bij wat er speelt in de rechtspraak bij de rechtbanken, gerechtshoven, Centrale Raad van Beroep, Raad van State en Hoge Raad. 

Ook kan je als abonnee reageren op nieuwsberichten door het plaatsen van je eigen idee, visie of vraag. 

Ik wil abonnee worden/ aanmelden

Log in