Nieuws

Algemeen nieuws en jurisprudentie.
Openbaar nieuws
Hardheidsclausule per 1 januari 2024 in de Invorderingswet 0
Per 1 januari 2024 is in artikel 70 van de Invorderingswet 1990 een hardheidsclausule opgenomen.
Abonnee nieuws
Waarborgen bij uitkering vergoeding kinderopvangtoeslagen aan minderjarige kinderen 0
Aan de kinderen van mensen die zin aangemerkt als slachtoffers van de kinderopvangtoeslagenaffaire is, een vergoeding van enkele duizenden euro’s uitbetaald. De ouder(s) staan onder bewind. En nu? Komt de wetgeving nog?
Abonnee nieuws
Vraag en antwoord. Klant in detentie; recht op beloning? 0
Als een klant in detentie moet kan je soms het beheer niet meer voeren, maar soms wel. Wanneer heb je dan recht op de beloning?
Openbaar nieuws
Mag een drinkwaterbedrijf een gezin met minderjarige kinderen in geval van wanbetaling afsluiten van drinkwater? 0
Op 19 maart 2024 deed het Gerechtshof Den Haag uitspraak in een zaak waarbij de vraag centraal stond of gezinnen met minderjarige kinderen in geval van wanbetaling door het waterbedrijf mogen worden afgesloten van drinkwater.
Openbaar nieuws
Hoeveel zijn gemeenten kwijt aan bijzondere bijstand in 2023? 0
Genoeg, maar het component financiële transacties waarin ook de bewindvoerderskosten zitten, is niet de grootste kostenpost.
Abonnee nieuws
Verzoek ontslag Fidinda als bewindvoerder wegens gewichtige redenen? 0
Betrokkene stelt dat van gewichtige redenen sprake is. Die zijn volgens hem daarin gelegen dat hij een andere bewindvoerder wil, en dat de rechter voor de persoon van de bewindvoerder op grond van artikel 1:435 lid 3 BW de uitdrukkelijke voorkeur van betrokkene dient te volgen. Betrokkene wil niet langer Fidinda als bewindvoerder, maar zijn neef. Wat zegt de rechter?
Abonnee nieuws
Kan de kantonrechter het bewind ambtshalve omzetten naar een toestandsbewind of omgekeerd? 0
De kantonrechter had dit gedaan. Het hof doet nu uitspraak of dit kan ja of nee. Lees verder...
Openbaar nieuws
Ontslag Bewindvoering Zaanstad e.o. B.V. Duits vermogen niet goed beheerd 0
Een bewindvoerder moet voldoende zelfstandig te werk kunnen gaan en verantwoordelijkheid kunnen nemen, zonder uitgebreide en gedetailleerde instructies van de kantonrechter.
Abonnee nieuws
Nibud-rapport Geldzaken in de praktijk 2024 0
Het gaat de goede kant op met de financiële situatie van de Nederlandse huishoudens.
Openbaar nieuws
Bewindvoerder persoonlijk begeleider en traumatherapeut? 0
Betrokkene verzoekt de huidige bewindvoerder te ontslaan en een opvolger te benoemen. Traumatherapie?