Nieuws

Algemeen nieuws en jurisprudentie.
Abonnee nieuws
Boodschappenkaart (schoolmaaltijden) een gift voor de bijstand? 0
02 jun 2023
Op woensdag 29 maart jl. is het programma Schoolmaaltijden gelanceerd vanuit het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap in samenwerking met het Rode Kruis en Jeugdeducatiefonds. Telt dit mee als gift voor de bijstand?
Openbaar nieuws
Ondersteuning door Stichting Urgente Noden Nederland (SUN Nederland) 0
01 jun 2023
Door inflatie en hoge energieprijzen staat de bestaanszekerheid van veel huishoudens onder druk. Het Rijk en gemeenten staan voor de opgave om financieel kwetsbare huishoudens goed te ondersteunen. Ondanks alle voorzieningen die Nederland op nationaal en gemeentelijk niveau rijk is, houden sommige mensen financiële problemen. Waar geen (tijdige) voorzieningen (meer) zijn, kan in sommige situaties een SUN-noodhulpbureau uitkomst bieden.
Openbaar nieuws
Het Rechtsbijstandportaal is een nieuw online platform; info en hulp! 0
31 mei 2023
Het Rechtsbijstandportaal is een nieuw online platform waar hulpverleners en hulpvragers kosteloos, snel en gemakkelijk toegang kunnen krijgen tot juridische informatie en hulp. Het vergroot de toegang tot rechtshulp en helpt mensen hun juridische problemen op te lossen, vertelt advocaat en initiatiefnemer Maurits Geelkerken.
Openbaar nieuws
Wijzigingen Wsnp per 1 juli 2023. Groen licht! 0
30 mei 2023
Op 7 februari jl. is de Wet tot wijziging van de Faillissementswet ter verbetering van de doorstroom van de gemeentelijke schuldhulpverlening naar de wettelijke schuldsaneringsregeling natuurlijke personen Wsnp aangenomen door de Eerste Kamer. Minister Weerwind legt uit.
Openbaar nieuws
Update afsluitregeling energie 0
30 mei 2023
Bescherming onder de nieuwe afsluitregeling. Sinds 1 april 2023 zijn de regels over afsluiten van energie aangescherpt en is de bescherming van huishoudens structureel uitgebreid. Dit is gecommuniceerd in het gemeentenieuws van 15 mei 2023. 
Openbaar nieuws
Energietoeslag en vermogensgrenzen andere toeslagen of eigen bijdragen Wlz/Wmo 0
26 mei 2023
In afwachting van de eindafrekening energiekosten, zetten mensen soms de eenmalige energietoeslag 2022/2023 op hun spaarrekening. Dit kan gevolgen hebben voor bepaalde regelingen die een vermogensgrens als voorwaarde hanteren. Of iemand recht heeft op fiscale toeslagen, hangt onder meer af van de hoogte van het inkomen en vermogen.
Abonnee nieuws
Schenkingen zonder schenkingstraditie. Kan dat? 0
25 mei 2023
In deze uitspraak gaat het over een rechthebbende die vanwege zijn jonge leeftijd geen schenkingstraditie heeft kunnen opbouwen. Krijgt de bewindvoerder een machtiging?
Openbaar nieuws
Onderzoeksrapport Bekostiging en beloning van beschermingsbewind bij schulden 0
24 mei 2023
De hoofdvraag in dit onderzoek is of aanpassingen in de bekostiging van bewindvoering via de bijzondere bijstand en de beloning van bewindvoerders bij kunnen dragen aan een betere samenwerking tussen gemeenten en bewindvoerders.
Openbaar nieuws
Webinar 'Samen de regie, sneller vooruit' van de NVVK 0
24 mei 2023
Meld je nu aan voor een 60 minuten durend webinar over een betere samenwerking tussen gemeenten en beschermingsbewind op woensdag 30 mei tussen 15.00 en 16.00. 
Abonnee nieuws
Giften in de bijstand; meer ruimte in Haarlem en Amersfoort 0
23 mei 2023
De hoogte van de vrijlating bij giften wijzigt bij veel gemeenten naar hogere bedragen. Ook komt er nieuwe wetgeving aan voor vrijlating van giften.