Nieuws

Algemeen nieuws en jurisprudentie.
Abonnee nieuws
Professionele beschermingsbewindvoerder ontslagen in alle zaken bij de rechtbank Den Haag 0
11 dec 2023
Professionele beschermingsbewindvoerder wordt door de kantonrechter ontslagen in alle zaken bij de rechtbank Den Haag vanwege slecht functioneren. Om welk kantoor gaat het?
Openbaar nieuws
Voormalige bewindvoerder is tekortgeschoten in de zorg die van hem mocht worden verwacht 0
08 dec 2023
Het gaat in deze zaak om de vraag of de voormalig bewindvoerder, moet worden veroordeeld tot betaling van een schadevergoeding aan betrokkene in verband met schade als gevolg van slecht bewind. De betrokkene heeft luxe genoeg gehad!
Abonnee nieuws
Bewindvoerder beheert PGB zoon van onderbewindgestelde? 0
07 dec 2023
Deze zaak gaat over de vraag of het nodig is dat de kantonrechter ambtshalve een bewindvoerder benoemt voor het beheer van het PGB budget van de minderjarige zoon van de betrokkene. De rechter komt terug van een eerdere beslissing in 2022!
Abonnee nieuws
Digitaal mentorschap mogelijk per februari 2024 0
06 dec 2023
Vanaf 1 februari 2024 kunnen professionele mentoren digitaal gegevens uitwisselen met de rechtbank. Dat scheelt tijd en papier en maakt communicatie met de rechtbank eenvoudiger.
Abonnee nieuws
Moet een bewindvoerder altijd aanwezig zijn tijdens een zitting? 0
05 dec 2023
Er zijn best wat momenten waarop het logisch is dat de bewindvoerder aanwezig is. Maar of het nou altijd moet??
Openbaar nieuws
Goed nieuws voor wettelijk vertegenwoordigers met cliënten die pgb-zorg vanuit de WLZ krijgen! 0
04 dec 2023
Het rijk heeft een voor wettelijk vertegenwoordigers belangrijke wijziging van de regeling Wlz vastgesteld. Deze is nu te lezen in de staatscourant. Corno van Renssen (directeur bij GSBB) licht toe.
Abonnee nieuws
Griffierechten verlaagd 0
01 dec 2023
De ministerraad heeft op voorstel van minister Weerwind voor Rechtsbescherming ingestemd met een verlaging van de griffierechten met 13,5%.
Abonnee nieuws
Melding in de bijstand; ik heb een slagerij. Waar moet je dat melden? 0
01 dec 2023
De gemeente Vlaardingen vindt dat de klant de inlichtingenplicht heeft geschonden door de activiteiten van de slagerij niet op de juiste plek te melden. De rechtbank ook. Maar denkt de Centrale raad van Beroep dat ook??
Openbaar nieuws
NVVK-onderzoek Halvering aflosperiode Msnp-traject naar 18 maanden 0
30 nov 2023
Onderzoek naar de gevolgen van de halvering voor een aantal aspecten van het schuldregelingstraject door bureau Berenschot, gepubliceerd op 16 november 2023.
Abonnee nieuws
De laatste zet voor Gemeente 's-Hertogenbosch in zaak bijzondere bijstand? 0
29 nov 2023
We lezen op LinkedIn het bericht dat de gemeente Den Bosch hoger beroep heeft aangetekend tegen de beslissingen van de rechtbank Oost-Brabant.