Disclaimer / Auteursrecht

Disclaimer

De informatie op deze website wordt met zorg samengesteld. Toch is het mogelijk dat deze informatie onvolledig is en/of onjuistheden bevat. Handboek Bewind/De Wijsmaker sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, voortvloeiende uit het gebruik van deze website. Dit geldt ook voor informatie van derden of verwijzingen naar websites van derden.

Auteursrecht

De website Handboek Bewind en de hierin geschreven teksten zijn eigendom van Handboek Bewind/De Wijsmaker. Hierop rust het copyright. Het is niet toegestaan (een deel van) de inhoud van de website over te nemen, te vermenigvuldigen of op welke wijze dan ook te verspreiden of openbaar te maken zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Handboek Bewind/De Wijsmaker.

Bij teksten of documenten van anderen staat altijd een bronvermelding of wordt rechtstreeks een link gelegd naar de externe informatie. Video's komen van YouTube, dit staat dan aangegeven als bronvermelding.  Teksten, websites, video's en dergelijke van derden vallen niet onder het auteursrecht van Handboek Bewind/ De Wijsmaker.