Handelingsonbevoegdheid, verzet en gedwongen opname

Dit onderdeel gaat over de handelingsonbevoegdheid om niet-vermogensrechtelijke rechtshandelingen te verrichten. Verder leggen we de geneeskundige behandelingen uit, het verzet tegen handelingen van ingrijpende aard en de gedwongen opname.

Ook behandelen we de feitelijke handelingen van niet-vermogensrechtelijke aard, de vernietigbaarheid van een rechtshandeling door de betrokkene. Tenslotte geven we antwoord op de vraag of de bewindvoerder een niet-vermogensrechtelijke rechtshandeling vernietigen?