Alles over mentorschap

Wat wordt onder een mentorschap verstaan? Wanneer kan een mentorschap worden ingesteld? Wat is het verschil met een onderbewindstelling en een curatele? Gaat een mentorschap zó ver dat de betrokkene vrijwel niets meer zelfstandig mag doen? Moet er altijd een geneeskundige verklaring ten grondslag liggen aan een mentorschap? Wie kan om een mentorschap verzoeken? Wie oefent toezicht uit over de mentor en hoe ziet dit toezicht eruit? Hoe weten derden of er sprake is van een mentorschap? In dit onderdeel van het handboek staan we stil bij de gronden en doelstelling van een mentorschap. Vooral de handelings(on)bevoegdheid vraagt om een nadere toelichting.