Taken van de bewindvoerder (boedelbeschrijving, rekening & verantwoording, zelfredzaamheid)

De bewindvoerder moet inzicht geven in de financiën van de onderbewindgestelde. Dit doet hij in ieder geval door het opstellen van een boedelbeschrijving en een rekening en verantwoording. In dit hoofdstuk gaan we er dieper op in. Ook de beheerrekening is een te behandelen onderwerp, net zoals de vraag of er beslag mag worden gelegd op een beheerrekening. Tenslotte beantwoorden we de vraag of er betaald mag worden op een andere rekening dan de beheerrekening. Als laatste besteden we aandacht aan zelfredzaamheid.