Einde bewind

In dit hoofdstuk staat de vraag centraal op welk moment het bewind moet worden opgeheven. Wanneer is het niet meer zinvol om het bewind voort te zetten? Wie bepaalt dat bewind niet meer nodig is? Wie kan om opheffing verzoeken? Is er een rode draad in de jurisprudentie te ontdekken? Wat te doen bij het overlijden van de onderbewindgestelde? En wat te doen bij detentie?