Alles over beschermingsbewind/curatele

Het aantal mensen dat onder bewind staat is de laatste jaren sterk gestegen. Het aantal aanvragen voor beschermingsbewind steeg van 21.700 in 2010, 25.344 in 2011, 30.112 in 2012 tot 36.004 in 2013. Dit levert over een periode van drie jaren een stijging op van 66%. Naar verwachting blijft de trend onveranderd stijgend. Eind 2016 stond het vermogen van 326.000 mensen onder bewind. De oorzaak is een combinatie van factoren.

Wat is de juridische status van de onderbewindgestelde en zijn bewindvoerder? Wie is aansprakelijk voor de verschuldigde betaling? Wie moet hoe gedagvaard worden? Hoe weet men of de betrokken schuldenaar onder bewind staat? Welke rechter is bevoegd? Mag er beslag worden gelegd ten laste van de onderbewindgestelde? Wat zijn de taken en bevoegdheden van de beschermingsbewindvoerder? Wanneer is hij aansprakelijk? Kortom, hoe ziet de wettelijke regeling in het Burgerlijk Wetboek over het beschermingsbewind eruit? Uiteraard geldt dit ook grotendeels voor de curator.