Maatregelen (sanctie)

Soms komen klanten bepaalde verplichtingen niet na. Een gemeente kan dan een maatregel opleggen op de uitkering, we noemen dat ook wel een sanctie. De betrokkene ontvangt dan 1 maand of soms zelfs meerdere maanden minder uitkering, bijvoorbeeld door een sanctie van 50%. Hieronder de redenen voor het opleggen van een maatregel, deze worden allemaal uitgelegd. 

  1. Niet geüniformeerde verplichtingen (reguliere arbeidsverplichtingen)
  2. Geüniformeerde arbeidsverplichtingen
  3. Nalaten van ernstige misdragen
  4. Tekortschietend besef van verantwoordelijkheid voor de voorziening in het bestaan
  5. Budgetteringsplicht
  6. Nadere verplichtingen (ook alimentatieplicht)
  7. Niet nakomen van de Wet Taaleis
  8. Niet meewerken aan zorgplicht doorbetaling vaste lasten bij inburgeraars